N. LYGEROS PhD

Opus

236 - On the perception of solitude through intelligence

The status of solitude is paradoxical. It represents an individual and social feeling. Solitude is lived alone and is known by all. In this way, it is ...

236 - Sur la perception de la solitude via l’intelligence

Le statut de la solitude est paradoxal. Elle représente un sentiment individuel et social. La solitude se vit seul et elle est connue de tous. Dans ce ...

235 - Μία ελληνική συνείδηση της Κύπρου.

"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου". Ο. Ελύτης Τούτος ο τόπος είναι μια παλιά πληγή καρφωμένη ...

234 - La mémoire de la bougie

Il se recroquevilla sur lui-même en soufflant sur ses mains pour tenter de les réchauffer. C'était toujours le même froid qui se déversait dans son corps ...

233 - La couleur déchirée

Il naquit sous le signe de la croix : une croix blanche clouée au bleu du ciel, sur une terre gorgée de lumière, labourée par les légendes. Sa patrie, ...

232 - Processus heuristiques avec méta-information

Le problème qui suit, bien qu’élémentaire, est caractéristique d’un mode de raisonnement qui utilise l’absence d’information comme une méta-information. ...

232 - Ευρετική διαδικασία με μετα-πληροφορία

Το πρόβλημα που ακολουθεί, αν και στοιχειώδες, είναι χαρακτηριστικό ενός τρόπου λογικής που χρησιμοποιεί την απουσία πληροφορίας ως μια μετα-πληροφορία. ...

232 - Processo euristico con una meta-informazione

Il problema che segue, anche se elementare, è caratteristico di un modo di ragionamento che utilizza l’assenza di informazione come una meta-informazione. ...

231 - Un Deux-pièces

L'auteur est assis à son bureau, silencieux. Il écrit sur un grand cahier bleu une pièce de théâtre. Deux personnages immobiles se trouvent juste ...

230 - Le Sens des Caméléons

    Choc mental.     Il ressentit une douleur lointaine. Une douleur passée qu'il n'avait pas ressentie depuis des années.     La douleur de l'absence. ...

229 - Répercussions globales d’un impact local dans une structure hiérarchisée

Dans cette note, après avoir introduit une théorique des structures complexes et construit un contre-exemple à une notion naturelle, (i.e. puissance d’une ...

228 - Caractérisation de la complexité structurelle

Dans cette note, nous allons étudier le problème de l'identification d'une structure complexe en passant par la notion d'isomorphisme. Pour cela, nous ...

227 - Problèmes ouverts : une introduction aux mathématiques cognitives.

Pour introduire de manière explicite la notion de mathématiques cognitives, nous allons exploiter un concept qui nous a été enseigné par Michel Mizony ...

226 - O Χρόνος των Χαμαιλεόντων

Έσκυψε και έπιασε την πέτρα. Δεν υπήρχε τίποτα το περίεργο σε αυτό. Κι όμως η ζωή του άλλαξε από εκείνη την στιγμή. Γιατί δεν είχε κάνει καμία κίνηση. Είχε μόνο πιάσει την πέτρα.

226 - Le Temps des Caméléons

    Il se pencha et saisit la pierre.     Il n'y avait rien d'étrange à cela. Et pourtant sa vie bascula à partir de cet instant. Car il n'avait accompli ...

225 - Preuve élémentaire du théorème d’Erdös sur les isocèles ou exemple générique d’une méta-stratégie

Le problème d'Erdös sur les isocèles dans le plan s'énonce de la manière suivante : combien de points du plan en position générique (i.e. trois points ...

224 - Notes didactiques sur la culture des théorèmes

Cette note a pour but d'analyser l'article de Paolo Boero, intitulé : entrer dans la culture des théorèmes à 12-14 ans : un défi pour la didactique des ...

223 - La Couleur des Caméléons

    Un jour lui vint une idée. C'était une idée dangereuse au sein de ce combat que livrait la pensée depuis des millénaires. Mais l'idée était là, comme ...

223 - Το χρώμα των Χαμαιλεόντων

Μια μέρα τού ήρθε μια ιδέα. Ήταν μια ιδέα επικίνδυνη στους κόλπους αυτού του αγώνα που έδινε η σκέψη εδώ και χιλιετίες. Όμως η ιδέα ήταν εδώ, λες και ...

222 - Les Toques Noires (acte I et II)

ACTE I La lueur d'une lampe à pétrole éclaire les visages d'Aris et de Vassilis. Ils demeurent silencieux. Comme si la lumière était déjà un langage ...

222 - Οι Μαυροσκούφηδες

ΠΡΑΞΗ I Το φως από μια λάμπα πετρελαίου φωτίζει τα πρόσωπα του Άρη και του Βασίλη. Παραμένουν σιωπηλοί. Λες και το φως ήταν ήδη μια γλώσσα από ...

221 - Réflexions métamathématiques sur une heuristique de Grothendieck

C'est grâce à Jean-Pierre Serre que nous avons découvert pour la première fois l'heuristique d'Alexander Grothendieck que nous allons étudier du point ...

220 - The Archimedes Test

N. Lygeros : 14 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne, France. This test has been specially designed to measure fluid intelligence. Items belong to cognitive ...

219 - Approche effective de la notion d’infini via la fonction de Ramanujan

Il peut paraître quelque peu surprenant de présenter la fonction de Ramanujan à un public appartenant à celui des classes préparatoires même si ce dernier ...

218 - Mathématiques Cognitives et Intelligence Extrême

 La nécessité de différencier les mathématiques cognitives en tant que catégorie spécifique des mathématiques dans leur ensemble provient, comme ...

217 - Les Chacals (acte II et III)

Acte II La scène s'éclaire sur le café de la place du Platane. Le sol de pierre a été arrosé pour tenter de rafraîchir les quelques personnes attablées, ...

217 - Τα Τσακάλια

Πράξη ΙΙ Η σκηνή ανοίγει σ’ ένα  καφέ στην πλατεία Πλατάνου. Το πέτρινο δάπεδο έχει βραχεί προσπαθώντας  για να αναζωογονήσει  τους  λίγους  ανθρώπους ...

216 - Τα Τσακάλια

Δράμα σε τρεις πράξεις Πράξη 1 Στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας, όχι πολύ μακριά από την Αγορά, στη γειτονιά του  Ψυρρή, διακρίνονται  μέσα σε ...

216 - Les Chacals (acte I)

Acte I En Grèce, dans les bas-fonds d’Athènes, pas très loin de l’Agora, en plein quartier de Psyrri, on discerne dans une taverne enfumée, ...

215 - Commentaires sur un aphorisme de Sénèque

Sénèque : Plutôt que de savoir ce qui a été fait combien il vaut mieux chercher ce qu'il faut faire. Cet aphorisme est caractéristique de la sagesse de ...

214 - Sur les dangers de l’intelligence (avec P. Widsten)

Pour ceux qui détiennent le pouvoir et qui cherchent à contrôler les gens, il n'y a rien de plus dangereux que les intellectuels qui, en écrivant des articles ...

213 - Une herméneutique du Caligula d’Albert Camus

Cherea : Un empereur artiste, cela n'est pas convenable. - Cette phrase donne le ton de la pièce. Les actes de Caligula seront inconvenants pour les hommes, ...

212 - Το απόλυτο τεστ του TOMORROW. Tomorrow 7/2001.

Το απόλυτο τεστ του TOMORROW. Tomorrow 7/2001.

211 - De l’interdisciplinarité à l’holisme

L'interdisciplinarité est une condition nécessaire à l'approche holistique. Tout d'abord en raison du fait qu'elle nécessite la connaissance de plusieurs ...

210 - Υπερβολική Ιεραρχία της Ακραίας Νοημοσύνης

Επειδή η πρωτεϊκή μορφή της νοημοσύνης είναι ορατή παρά μόνο με την έννοια της μεγαλοφυΐας, η μέτρηση της νοημοσύνης περιορίστηκε στο γραμμικό . Αυτό το ...

210 - Hierarchie Hyperbolique de l’Intelligence Extrême

L'aspect protéiforme de l'intelligence n'étant visible qu'à partir de la notion de génie, la mesure de l'intelligence s'est contentée d'être linéaire. ...

209 - Une question de temps

Deux amis sont dans un théâtre antique. Rémi : En regardant en bas dans le vague. Cela fait plusieurs jours que je souhaite te parler. Un temps. Cependant ...

208 - Exigences Singulières

Par définition le sentiment de surdouement ne peut être vécu que par une toute petite minorité de la population. Or cette dernière étant naturellement ...

207 - On intellect, altruism and meaning of life (with Joe Filippov).

The human: biological part and intellectual part are separate to a great degree, though interconnected. Let's consider (1) biological part, with intellectual ...

206 - Οι Δημιουργοί (πράξη ΙΙ και ΙΙΙ)

ΠΡΑΞΗ ΙΙ Ταυτόχρονο σκηνικό, μέσα σε μια βαριά σιωπή, διαγωνίως.  Προς το μπροστινό μέρος της σκηνής βρίσκεται ο Fiodor, ενώ γράφει μια επιστολή στο ...

206 - Les Démiurges (acte II et III)

ACTE II Décor simultané, dans un silence pesant, en diagonale. Vers le devant de la scène se trouve Fiodor en train d'écrire une lettre sur son bureau, ...

206 - The Creators (ACT II and III)

ACT ΙΙ Simultaneous scenic setting, in heavy silence, diagonally. Towards the front of the stage, is Fiodor, and writes a letter at his office, towards ...

205 - The Creators (Act I)

In the darkness we hear an agonizing music, as if a human soul is torn away from time. It's solo violoncello. The curtain rises slowly and we discover ...

205 - Les Démiurges (acte I)

ACTE IDans l'obscurité l'on entend une musique poignante à l'instar d'une âme humaine déchirée par le temps. C'est un violoncelle seul. Le rideau se lève ...

205 - Οι Δημιουργοί (πράξη Ι)

Στο σκοτάδι ακούμε μια μουσική οδυνηρή σαν μια ανθρώπινη ψυχή που σχίζεται από τον χρόνο. Είναι σόλο βιολοντσέλο. Η αυλαία σηκώνεται αργά και ανακαλύπτουμε ...

204 - The creativity and pathology of Genius.

A genius is someone who leaves behind more than he absorbed. An interesting accomplishment, requiring productivity and creativity. Creativity is not simply ...

203 - Ulysse et Calypso

Au bord du ciel et de la mer, Ulysse gît à terre. Son corps baigne dans une lumière bleue et une solitude extrême : l'être battu par le néant. Long silence. ...

203 - Οδυσσέας και Καλυψώ

Τραγωδία σε μία πράξη Στην άκρη τ’ ουρανού και της θάλασσας, Ο Οδυσσέας κείτεται στο έδαφος. Το κορμί του λούζεται μ’ ένα ...

202 - Juste une référence

Georges est assis, seul, sur un banc. Une petite fille timide apparaît sur scène et vient s'asseoir auprès de lui, comme si elle le connaissait mais ...

201 - Ideas deterministas en un entorno caótico. Telicom vol.XV 5, 3/2001. (Diego Martinez)

The fact that a disordered complex structure, that is apparently random in nature, allows an ordered substructure is not the result of Chaos Theory but ...