N. LYGEROS PhD

Opus

1757 - La ligne de démarcation

Nous ne regardons plus les hommes, nous nous contentons de parler avec les gens au téléphone. Nous nous déplaçons dans des cabines téléphoniques invisibles. ...

1756 - Leçon d’humanité

Il fallait se rendre à l'évidence, dans toute l'université, aucune salle n'était disponible. Le cours ne pouvait avoir lieu. Ils en avaient pris leur parti. ...

1756 - Μάθημα ανθρωπιάς

Έπρεπε να αποδεχθούν την πραγματικότητα, σε όλο το πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη αίθουσα. Το μάθημα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. To είχαν ...

1755 - Le pantin désarticulé

Il était petit mais il ne se baissait jamais. Il ne le pouvait. Son regard vif transperçait son corps de pierre. Il bougeait avec peine dans un sable ...

1754 - La machine à réparer

Sa mère la regardait intriguée. Elle connaissait chaque parcelle de ce corps que la vie lui avait offert. Seulement elle ne l’avait touché de cette ...

1754 - Η μηχανή που διορθώνει

Η μητέρα της την κοιτούσε με περιέργεια. Γνώριζε κάθε σπιθαμή αυτού του κορμιού που η ζωή της είχε προσφέρει. Μόνο που εκείνη δεν το είχε αγγίξει με ...

1753 - Le monde handicapé

Ils étaient tous sur leur fauteuil roulant, ils attendaient quelque chose ou peut-être quelqu'un. Je ne le sus pas ce jour-là. J'avais les yeux rivés ...

1752 - Lieu sans espace

Seuls les voyages dans le temps ont un sens. Les autres ne sont que mouvements. Ce sont des déplacements qui ne modifient rien. L'évolution ne peut ...

1752 - Τόπος χωρίς χώρο

Μόνο τα ταξίδια μέσα στον Χρόνο έχουν νόημα. Τα άλλα δεν είναι παρά κινήσεις. Είναι μετακινήσεις που δεν αλλάζουν τίποτα. Η εξέλιξη δεν μπορεί να υπάρξει ...

1752 - Место без пространства

Только путешествия во Времени имеют смысл. Остальные просто движения. Передвижения, которые ничего не меняют. Эволюция может существовать только в одном ...

1751 - L’écriture de l’histoire

C'est uniquement à travers les voyages immobiles que nous pouvons écrire l'histoire du futur. Les autres se perdent dans le temps à l'instar d'un mouvement ...

1751 - Η συγγραφή της ιστορίας

Είναι μόνο μέσω των ακίνητων ταξιδιών Που μπορούμε να γράψουμε την ιστορία του μέλλοντος. Οι άλλοι χάνονται μέσα στον χρόνο Όπως η κίνηση Brown. Είναι ...

1750 - Sur le parachute de Leonardo da Vinci

Dans le cadre de ses études sur le vol des oiseaux et la machine volante, Leonardo da Vinci s’est intéressé à la conception du parachute. Ce point est ...

1749 - Le livre du libre

Pourquoi étudier le vol des oiseaux Si ce n'est pour accéder à l'interdit ? Pourquoi observer l'invisible Si ce n'est pour comprendre l'essentiel ? ...

1749 - Το βιβλίο του ελεύθερου

Γιατί να μελετήσεις την πτήση των πουλιών Αν δεν είναι για να πετύχεις το απαγορευμένο; Γιατί να παρατηρείς το αόρατο Αν δεν είναι για να καταλάβεις ...

1748 - Pensée fugitive

Dans cette salle aussi obscure que les siècles d'antan J'ai redécouvert le texte de la Renaissance. Il vivait à travers un septuor humain Pas nécessairement ...

1748 - Φευγαλέα σκέψη

Μέσα σε αυτό το δωμάτιο το ίδιο σκοτεινό με τους αιώνες του παρελθόντος Ανακάλυψα το κείμενο της Αναγέννησης. Ζούσε χάρη στην ανθρώπινη επτάδα Χωρίς ...

1747 - Paroles d’airain

« Les saints sculptés ont eu beaucoup plus d'influence dans le monde que les saints vivants » Voilà ce que disait l'homme qui répondait au nom de Lichtenberg. ...

1747 - Μπρούτζινα λόγια

«Οι σκαλισμένοι άγιοι έχουν μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο από τους άγιους εν ζωή» Αυτό ειπώθηκε από τον άνδρα που άκουγε στο όνομα Lichtenberg. Παρά ...

1747 - Бронзовые слова

«Резные изображения святых имеют большее влияние на мир, чем сами святые при жизни.» Это было сказано человеком, который откликался на имя Lichtenberg. ...

1746 - Sur le traité sur le vol de Leonardo da Vinci

Le Traité sur le vol de Leonardo da Vinci même s’il n’est pas achevé comme Le Traité sur la peinture, dispose d’une architecture complète. Comme le précise ...

1745 - Oeuvre en péril

Il y a quelques mois à peine, nul n’aurait pensé que le mémorial du génocide des Arméniens pût être en danger. Certains l’attendaient, d’autres l’imaginaient ...

1744 - Leonardo da Vinci en tant que technologue

Il est certes plus aisé de présenter les œuvres de Leonardo da Vinci comme celles d'un technicien cependant nous ne sommes dans le vrai que si nous le ...

1743 - Les inventions de Leonardo da Vinci

Il est sans doute difficile de prouver de manière incontestable quelles sont les inventions de Leonardo da Vinci. Pourtant en examinant quelques cas bien ...

1742 - Le maître du titane

De ses mains Il redonne forme humaine A la matière créée Pour aider les hommes. Ainsi la valeur du caché Retrouve l'esprit humaniste Puisque chaque ...

1742 - Ο Δάσκαλος του τιτανίου

Με τα χέρια του ξαναέδινε ανθρώπινη μορφή σε ένα υλικό που είχε δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Έτσι, η αξία του κρυμμένου έβρισκε το ...

1741 - Brins de pierre

Sur la place s'élevaient De frêles feuilles de pierre. Ce n'étaient pas des stèles, Elles n'auraient pu supporter L'immensité de la douleur. Pour ...

1740 - L’esprit géométrique de Leonardo da Vinci

Même si Leonardo da Vinci était doté dès sa jeunesse d'immenses capacités dans le domaine de la géométrie, son esprit ne se développa véritablement que ...

1739 - L’ingéniosité de Leonardo da Vinci

Pour intégrer Leonardo da Vinci dans le milieu culturel de son époque, il n’est pas nécessaire d’imaginer qu’il a lu tous ses prédécesseurs. Il est préférable ...

1739 - Η ευφυΐα του Leonardo da Vinci

Για να ενσωματώσουμε το Leonardo da Vinci στο πολιτισμικό κέντρο της εποχής του, δεν είναι ανάγκη να φανταστούμε ότι διάβασε όλους τους προγενέστερούς ...

1738 - Mémorial humaniste

Qualifier un génocide de complexe n’est pas approprié. Le génocide est simpliste car c’est un acte de barbarie. Il représente, au contraire, le refus de ...

1737 - Les couleurs des hommes

Il n’y avait plus de couleurs sur le béton armé et ils décidèrent de sacrifier la couleur de l’humanité. Tous ensemble et chacun seul avec ses ombres ...

1737 - Τα χρώματα των ανθρώπων

Δεν υπήρχαν πια χρώματα πάνω στο μπετόν αρμέ κι αποφάσισαν να θυσιάσουν το χρώμα της ανθρωπιάς. Όλοι μαζί και ο καθένας μόνος με τις σκιές του, έπλασαν ...

1736 - Les larmes de l’idiot

Dans la cour Se trouvait un corps, seul, Et autour de lui, des morts. Ils le regardaient Et il les voyait. Il ne leur faisait pas pitié, Pas même ...

1736 - Το δάκρυ του ηλίθιου

Στην αυλή ήταν μόνο του, ένα κορμί και γύρω του νεκροί. Το κοιτούσαν και τους έβλεπε. Δεν το λυπήθηκαν ούτε μια στιγμή. Δεν μπορούσαν. Δεν είχαν ...

1736 - Слеза идиота

Во дворе в одиночестве, было одно тело и вокруг него, мертвые. Они смотрели на него. И оно видело их. Они не пожалели его, ни на мгновение. Они ...

1735 - Our apology

We were few. At least this was what we had thought before many came. None had shown us the Justs and we were unjust by habit. Thus when the idiot came ...

1735 - Notre apologie

Nous étions peu. Du moins c'est ce que nous pensions avant que n'arrive le grand nombre. Personne ne nous avait montré les justes Et nous étions injustes ...

1735 - Η απολογία μας

Ήμασταν λίγοι. Τουλάχιστον αυτό νομίζαμε πριν έρθουν οι πολλοί. Κανένας δεν μας είχε δείξει τους δίκαιους κι ήμασταν άδικοι από συνήθεια. Έτσι όταν ...

1735 - Наша апология

Нас было мало. По крайней мере, нам так казалось до прихода многих. Никто не показал нам праведников и мы были неправедны по привычке. Поэтому, когда ...

1734 - Le mémorial de Lyon

Les problèmes politiques et diplomatiques que soulève l'érection du mémorial du génocide des Arméniens sont tout à fait révélateurs de la nécessité du ...

1732 - Αρχαιολογία του μέλλοντος

Ήταν στο μικρό τους δωμάτιο. Δεν ήξεραν τι να πουν. Δεν υπήρχαν λόγια. Έπρεπε ν' ακούσουν μουσική. Ήθελαν το Adagio του Κ.216. Μόνο ο Mozart μπορούσε να ...

1732 - Archéologie du futur

Ils étaient dans leur petite chambre. Ils ne savaient que dire. Les mots n'existaient pas. Il fallait écouter de la musique. Ils voulaient l'adagio du ...

1731 - L’influence de Francesco di Giorgio Martini sur Leonardo da Vinci

Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) fait partie des personnalités puissantes qui ont influencé tout d'abord le jeune ingénieur Leonardo da Vinci et ...

1731 - Η επίδραση του Francesco di Giorgio Martini στο Leonardo da Vinci

Ο Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) ανήκει στις ισχυρές προσωπικότητες που επηρέασαν από νωρίς το νεαρό μηχανικό Leonardo da Vinci και στη συνέχεια ...

1730 - Το πνεύμα του Carathéodory

Μελετώντας τις επιστολές του Carathéodory, είναι αδύνατο να μη δούμε πόσο ανοιχτό πνεύμα είχε και πόσο ειλικρινής ήταν. Οι επιστολές του στον Klein και ...

1729 - L’univers intérieur

Dans la pièce vide, on n'entendait que le concerto pour violon. Le son était étrange. C'était la rencontre de deux époques. Le petit bureau contenait ...

1729 - Ο εσωτερικός κόσμος

Μέσα στο άδειο δωμάτιο, ακουγόταν μόνο το κονσέρτο για βιολί. Ο ήχος ήταν παράξενος. Ήταν η συνάντηση δύο εποχών. Το μικρό γραφείο μόλις άντεχε τις σκέψεις ...

1729 - Внутренний мир

В пустой комнате был слышен лишь скрипичный концерт. Звук был странным. Это была встреча двух эпох. Маленький письменный стол с трудом сдерживал его ...