N. LYGEROS PhD

Opus

890 - Η ομορφιά της γνώσης και η γνώση της ομορφιάς

Στον κανονικό και συμβατικό χώρο είναι σπάνια η πρόσβαση στη γνώση και σπανιότερη η ανάγκη της ομορφιάς. Για κοινωνικούς λόγους η γνώση έχει μετατραπεί ...

889 - Les carottes sont cuites

Il avait beau s'être mis sur son trente et un, ils l'avaient mis au pied du mur. Il en connaissait un rayon sur eux et il savait qu'ils avaient le bras ...

888 - Η μάχη και ο αγώνας της Κύπρου

Οι αφηγήσεις των οπλιτών θυμίζουν έντονα εκείνες των μανάδων των αγνοουμένων. Έχουν τον ίδιο συμβολικό και μαρτυρικό χαρακτήρα. Έχουν όμως και τη γεύση ...

887 - Les cendres noires

Scène 7 Inconnue, perdue dans ses pensées.Le temps peut-il s'arrêter ? InconnuCa dépend pour qui... Pour les disparus sûrement. InconnueDans ce cas ...

887 - Οι μαύρες στάχτες

Σκηνή 7 Άγνωστη: Χαμένη μες στις σκέψεις της. Ο χρόνος μπορεί να σταματήσει; Άγνωστος: Εξαρτάται για ποιον... Για τους ...

886 - Sur la perturbation triangulaire

Au cours de l'enseignement que nous avons effectué auprès des enfants âgés de quatre à cinq ans, intitulé "Développement et Découverte", nous avons été ...

885 - Η αναγέννηση της Κύπρου

Η γενική άποψη όσον αφορά στο Κυπριακό είναι ότι άμα σβήσει εντελώς η πρώτη γενιά που έζησε τα δραματικά γεγονότα και η δεύτερη γενιά που αποτελείται από ...

884 - Η κρυπτογραφία ως νοητικό σχήμα

Μπορούμε, βέβαια, να θεωρούμε την κρυπτογραφία με την έννοια της μεθόδου με την οποία συντάσσεται το κρυπτογράφημα ή με άλλα λόγια με τη διατύπωση κειμένου ...

883 - Η ενοποίηση των γενοκτονιών

Αν και κάθε γενοκτονία έχει την ιστορική και την ανθρώπινη σημασία της για τον ελληνισμό, η διάσπαση του μετώπου της αναγνώρισης επιτρέπει στους αντιπάλους ...

881 - La vitesse du temps

Scène 6 Nuit sur le taxi... InconnueQu'as-tu ? InconnuJe pense au temps... Silence. InconnuePourquoi ? Pourquoi file-t-il ? InconnuLui ! Un temps. Et ...

881 - Η ταχύτητα του χρόνου

Η νύχτα πάνω στο ταξί... Άγνωστη: Τι έχεις; Άγνωστος: Σκέφτομαι τον χρόνο... Σιωπή. Άγνωστη: Γιατί; Τι τρέχει; Άγνωστος: Εκείνος! Χρόνος. Κι ...

880 - Thought enslaved

Even if we easily forget the importance of the role of slavery in the evolution of human society and even if we are blind to the new forms it has taken ...

880 - La pensée en esclavage

Même si nous oublions volontiers l'importance du rôle de l'esclavage dans l'évolution de la société humaine et même si nous sommes aveugles face aux nouvelles ...

879 - Sur la puissance des religions

Dans la logique de la disparition de l'empire des idéologies, nous voulons placer celle des religions de masse et ne considérer les problèmes de violence ...

878 - Goût du Pont-Euxin

Scène 5 Une vieille voiture s'arrête devant une petite église d'un village inconnu. Deux hommes en descendent, ils semblent chercher quelqu'un. Pourtant ...

878 - Εύξεινη γεύση

Σκηνή 5 Ένα παλιό αυτοκίνητο σταματάει μπροστά σε μία μικρή εκκλησία ενός άγνωστου χωριού. Δύο άντρες κατεβαίνουν. Φαίνεται να ψάχνουν κάποιον. ...

877 - Σύστημα αρχών και αξιολογία

Ένα από τα πολλαπλά μαθήματα της Αντιγόνης του Σοφοκλή είναι η ουσιαστική διαφορά που υπάρχει μεταξύ συστήματων αρχών και αξιολογίας. Αυτό το θεατρικό ...

876 - Η Θράκη ως μη ευσταθής ισορροπία

Όταν οι Έλληνες και οι K ύπριοι ειδικοί αναλύουν και συγκρίνουν τις θέσεις της Θράκης και της Κύπρου, θεωρούν ότι η πρώτη είναι αντικειμενικά θετικότερη. ...

875 - Οι αγνοούμενοι δεν πέθαναν

Σε μία περίοδο όπου όλοι ξεχνούν την ουσία της ζωής και της πατρίδας επειδή δε θυμούνται τα κόκκινα καλοκαίρια, σε μία περίοδο όπου όλοι νομίζουν ότι δεν ...

874 - Κωδικοποίηση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και νοημοσύνη

Μέσω της κωδικοποίησης της πραγματικότητας που επιτρέπουν τα μαθηματικά και η πληροφορική, μπορούμε να εξετάσουμε με ένα διαφορετικό βλέμμα την ίδιά μας ...

873 - Rencontre avec un souvenir

Avant de rencontrer réellement un prisonnier de guerre il est difficile sinon impossible pour certains de réaliser l'ampleur de sa douleur. Certains d'entre ...

872 - Οι αιχμάλωτοι της λήθης

Στον πόλεμο που δεν έχει όνομα για τους περισσότερους, στον πόλεμο που δεν είναι παρά μια μάχη για μερικούς, λίγοι ξέρουν πόσοι ήταν οι αιχμάλωτοι της ...

871 - Αλγόριθμοι απαρίθμησης posets, prosets και μεικτών μοντέλων

Στο πρώτο μέρος της διάλεξης θα αναλύσουμε τον αλγόριθμο απαρίθμησης των posets, που μας επέτρεψε να καταρρίψουμε το ρεκόρ των Culberson και Rawlins (1990), ...

870 - Αντιδραστικό πνεύμα και επαναστατική σκέψη

Παραδοσιακά θεωρούμε ότι το αντιδραστικό πνεύμα και η επαναστατική σκέψη συσχετίζονται τουλάχιστον ή ακόμα και αλληλοεπηρεάζονται. Ενώ αυτές οι έννοιες ...

869 - Νέα προσέγγιση της ευρωπαϊκής οντότητας

Αν και η θέση της Ελλάδας μπορεί να φανεί ιδιόρρυθμη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θεωρούμε ότι θα ήταν λάθος να τη διαφοροποιήσουμε σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη. ...

868 - Κατάσταση κρίσης στην Κερύνεια

Αν και πολλοί θεωρούν ότι η προσφυγοποιήση και ειδικά η κερυνοποίηση είναι μία λανθασμένη προσέγγιση του κυπριακού πρέπει να παραδεχτούν ότι οι Κερυνιώτες ...

867 - Le rêve des rêves

Tandis que le taxi roule... InconnueTu veux changer l'histoire ? InconnuPas besoin ! L'histoire change continuellement... InconnueMais tout est vieux... ...

867 - Το όνειρο των ονείρων

Ενώ το ταξί τρέχει ... Άγνωστη: Θέλεις ν' αλλάξεις την ιστορία; Άγνωστος: Δεν χρειάζεται! Η ιστορία αλλάζει συνεχώς... Άγνωστη: Μα όλα είναι ...

865 - History is a living organism

The generally accepted concept concerning history is its stability, indeed, its inertia. In the sense that it is considered as an object independent of ...

865 - L’histoire est un organisme vivant

Le concept communément accepté en ce qui concerne l'entité historique, c'est la stabilité voir l'inertie de cette dernière. Dans le sens où elle est considérée ...

864 - Η πολλαπλή έννοια των ευρωεκλογών

Για κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωεκλογές είναι σημαντικότατες διότι με το νέο θεσμικό όργανο που αποτελεί η Ευρωβουλή, το υπερκρατικό ...

863 - De la constitution de l’Europe à la Constitution de l’Europe

Dans la constitution de l'Europe la création de sa Constitution représente sans doute l'une des étapes les plus fondamentales depuis la réalisation de ...

863 - From the constitution of Europe to the Constitution of Europe

In the constitution of Europe the creation of its Constitution undoubtedly represents one of the most fundamental stages since the realization of its concept. ...

861 - Passé sans futur

Scène 3 Dans le même cinéma. Le film se poursuit et on voit sur l'écran un vieux chauffeur de taxi qui enlace sa femme. Il a l'air heureux. A ce moment ...

861 - Παρελθόν δίχως μέλλον

  Στον ίδιο κινηματογράφο. Το έργο συνεχίζει και βλέπουμε στη σκηνή ένα γέρο ταξιτζή να αγκαλιάζει τη γυναίκα του. Φαίνεται χαρούμενος. Εκείνη τη ...

860 - Acquis Communautaire et Acquis Social

Une des innovations françaises dans le domaine du droit européen, c'est la notion d'acquis communautaire. Cette idée pourtant si fondamentale n'était pas ...

859 - Article 14

Scène 2 Dans un vieux cinéma de plein air. A l'entracte quelques couples isolés discutent du film. Deux amis sont assis... KostasLa bobine va se ...

859 - Άρθρο 14

Σκηνή 2 Σ' έναν παλιό θερινό κινηματογράφο. Στο διάλειμμα μερικά απομονωμένα ζευγάρια συζητούν για το έργο. Δύο φίλοι κάθονται... Κώστας: Θα ...

858 - Το σχέδιο και τα σχέδια του Ο.Η.Ε

Αν και αρχικά το σχέδιο είχε βλέψεις υλοποίησης με την έννοια ότι οι ξένοι αξιωματούχοι προέβλεπαν τη σχετικά εύκολη εφαρμογή του, οι πρόσφατες εξελίξεις ...

857 - Les cordes du temps

Scène 1 Le taxi s'arrête et prend deux inconnus. Dans le taxi on peut entendre une vieille chanson de Markopoulos. Les deux inconnus s'assoient à ...

857 - Οι χορδές του χρόνου

Σκηνή 1 Ο ταξιτζής σταματά και παίρνει δύο αγνώστους. Μέσα στο ταξί ακούγεται ένα παλιό τραγούδι του Μαρκόπουλου. Οι δύο άγνωστοι κάθονται πίσω. ...

856 - Virtual contexts and missing reality

The introduction of a small committee which investigates the cases of missing in action in Greece is a response to the anti-occupational action of Turkey. ...

856 - Εικονικά πλαίσια και αγνοούμενη πραγματικότητα

Η σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής που θα διερευνά τις υποθέσεις αγνοουμένων πολέμου στην Ελλάδα είναι μια ανταπόκριση στην αντικατοχική ενέργεια της ...

855 - Ελληνική γραμμή και πομακική στάση

Τα άρθρα που αφορούν τους Πομάκους στην πλειοψηφία τους έχουν ένα θρησκευτικό πλαίσιο ή μια θρησκευτική προσέγγιση και στην ουσία τους έχουν ως πυρήνα ...

854 - Le Pomak comme paradigme balkanique linguistique

Bien que les approches linguistiques dans les Balkans soient pour ainsi dire par nature connotées politiquement, les spécialistes s'accordent à considérer ...

853 - L’Union Européenne n’est ni un club ni une multinationale

Il est évident que pour certaines personnes le fait d'appartenir à un club surtout si celui-ci est fermé, représente sinon un signe extérieur de richesse ...

852 - The man with the blue finger

Distances and spaces were his primary issue. We was trying to convey in writing, hidden mental schemata. But just before beginning his story, luck or need, ...