N. LYGEROS PhD

Opus

2924 - Δομικά στοιχεία της γεωπολιτικής

Η γεωπολιτική που προσφέρει το γενικότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη στρατηγικών θεωριών που εμπεριέχουν προβληματισμούς της γεωστρατηγικής, δεν αντιμετωπίζεται ...

2923 - Η μειονοτική πολλαπλότητα της Ελλάδας

Η πολυπλοκότητα της μειονοτικής πολλαπλότητας της Ελλάδας παρερμηνεύεται συχνά ως η ύπαρξη πολλών μειονοτήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά ...

2922 - Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Α. Καραθεοδωρή. (01/04/1897)

2503 06/35 Σεβαστέ μοι αδελφέ, Τα γινόμενα ουκ απογίνονται δια τούτο δεν πολυ- πραγμονώ επί του ακαίρου ή ευκαίρου της 1ης προτάσεως του Κου Σπαθάρη, ...

2921 - Tour guide of passion

At that time when oblivion no longer had a name some should guide the passion around. Humans no longer knew what pain means, they were dead. ...

2921 - Guide de la passion

À cette époque Où l’oubli n’avait plus de nom Il fallut que certains guident la passion. Les hommes ne savaient plus Ce que signifiait douleur Ils étaient ...

2921 - Ξεναγός πάθους

Εκείνη την εποχή  όπου η λήθη δεν είχε πια όνομα  κάποιοι έπρεπε να ξεναγήσουν το πάθος.  Οι άνθρωποι δεν ήξεραν πια  τι σημαίνει πόνος  ήταν νεκροί.  ...

2920 - Une question d’humanité

Pourquoi devrais-je mourir un million et demi de fois pour vivre en paix ? Pourquoi devrais-je vivre un millions et demi de fois pour mourir en paix ? ...

2919 - The resistance of silence

Even silence could not stand the misery of society and burst into tears. It was the first time I heard the tears of indignation but I didn't stoop ...

2919 - Η αντίσταση της σιωπής

Ακόμα και η σιωπή δεν άντεξε  τη μιζέρια της κοινωνίας  κι έσπασε σε λυγμούς.  Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα  τα δάκρυα της αγανάκτησης  μα δεν έσκυψα όπως ...

2918 - Τα κόκκινα λουλούδια

Φοβήθηκες την προδοσία  μιας απλής φωτογραφίας  με κόκκινα λουλούδια.  Τα κατεχόμενα δεν σε τρόμαζαν,  η φύση σε περίμενε  αλλά δεν μπορούσες  ν’ αντέξεις ...

2918 - Красные цветы

Испугался предательства простой фотографии с красными цветами. Оккупированные территории, не пугали тебя, природа ждала но ты не мог вытерпеть ...

2918 - Les fleurs rouges

Tu craignais la trahison D’une simple photographie De fleurs rouges. Les territoires occupés ne t’effrayaient pas, La nature t’attendait Mais tu ne pouvais ...

2917 - Malgré tout !

Même si j’avais voulu oublier combien il est difficile d’être humain dans le désert de la foule, la mort d’un ami m’aurait sauvé. Il m’aurait dit avec ...

2917 - Παρόλα αυτά!

Ακόμα κι αν ήθελα να ξεχάσω πόσο δύσκολο είναι να είσαι άνθρωπος μέσα σε αυτή την έρημο της μάζας ο θάνατος ενός φίλου θα με είχε σώσει. Θα μου έλεγε ...

2917 - Malgrado tutto

Anche se avessi voluto dimenticare quanto è difficile essere umano nel deserto della folla la morte di un amico mi avrebbe salvato. Mi avrebbe detto ...

2916 - Le regard de l’enfant mort

J’ai vu dans ses yeux Le regard de l’enfant mort Qui ne veut plus mourir Pour un génocide oublié. Je n’ai rien dit de plus Car tu ne voyais que le charme ...

2916 - Το βλέμμα του νεκρού παιδιού

Είδα στα μάτια του  το βλέμμα του νεκρού παιδιού  που δεν θέλει πια να πεθάνει  για μία ξεχασμένη γενοκτονία.  Δεν είπα περισσότερα  γιατί έβλεπες μόνο ...

2915 - Γνωστική προσέγγιση διαχείρισης κρίσεων

Η διαχείριση κρίσεων δεν είναι μόνο μία τέχνη. Βασίζεται σε ένα επιστημονικό υπόβαθρο όπου λειτουργούν η θεωρία αποφάσεων και η θεωρία παιγνίων και δεν ...

2914 - Ce qui sied et ce qu’il faut

Dans la société de la mode Et dans la mode de la société Tous savent ce qu’il faut Faire et ne pas faire. Les origines sont le tout. Peu connaissent ce ...

2914 - Το πρέπον και το πρέπει

Μέσα στην κοινωνία της μόδας  και στη μόδα της κοινωνίας  όλοι ξέρουν τι πρέπει  να κάνουν και να μην κάνουν.  Οι αρχές είναι το παν.  Λίγοι γνωρίζουν ...

2913 - Εγκλωβισμένες σκέψεις

Γιατί μας ξεχάσατε στα κατεχόμενα  και μας αφήσατε να πεθάνουμε ζωντανούς;  Δεν ήμασταν κι εμείς ένα κομμάτι πατρίδας;  Δεν ήμασταν τ’ αδέλφια σας κάποτε;  ...

2912 - La lenteur de la contemplation

Le bleu outre-mer des cheveux d’ébène découvrait peu à peu le front d’albâtre pour se briser sur les sourcils épais et les arcades puissantes d’un visage ...

2911 - L’épée jetée

Là-bas où il n’y a pas eu de combat, Là-bas où ne sont pas tombées des victimes, Là-bas où n’ont pas pleuré des cadavres, Là-bas où ne sont pas morts des ...

2911 - Το πεταμένο σπαθί

Εκεί που δεν υπήρξε μάχη,  εκεί που δεν έπεσαν θύματα,  εκεί που δεν έκλαψαν πτώματα,  εκεί που δεν πέθαναν άντρες  βρήκαμε το πεταμένο σπαθί.  Περίμενε ...

2910 - Γενοκτονώ άρα υπάρχω

Κάθε κράτος έχει ένα μότο  που δείχνει στα άλλα τι εστί.  Διαβάσαμε για αρχαίους λαούς  και ξεχασμένους πολιτισμούς  όμως ποτέ δεν βρήκαμε  εκείνες τις ...

2909 - Τα τραγούδια του λαού

Κάποτε όταν ήμασταν φτωχοί  ακούγαμε τα τραγούδια του λαού  για να διαβάσουμε τη ζωή  και να ζήσουμε το θάνατο.  Τώρα μέσα στις παλιές αναμνήσεις  μία ...

2908 - Δύο δάκτυλα στο αριστερό χέρι

Έσφιγγες το χέρι μου με δύο δάκτυλα  που δεν σου ανήκαν ακόμα.  Δεν είχαν μάθει την ύπαρξή σου  αλλά με πρόσεχαν ήδη για να μη χαθώ.  Έτσι ένιωσα για πρώτη ...

2907 - Κοινωνική προτίμηση

Ένα ακόμα βήμα προς τα έξω  και δεν βλέπουμε το κέντρο.  Ένα ακόμα πείραμα για σένα  και δεν κοίταξες τον άλλο.  Δεν ήθελες να δεις την αλήθεια  και προτίμησες ...

2906 - Συνοριακές σκέψεις

Ήμασταν λίγοι στα σύνορα μιας χαμένης πατρίδας  και δεν ξέραμε πού ήταν τα θύματά μας.  Ψάχναμε με τα δάκτυλά μας τα κορμιά τους  για να μην ξεχάσουμε ...

2905 - Le porte aperte

Le porte aperte non parlano. Attendono il passante sconosciuto. Eppure non gli diamo per nulla importanza. E ce ne rendiamo conto che esistono solo ...

2905 - Открытые двери

Открытые двери не говорят. Они ждут неизвестного прохожего. Однако мы не обращаем на них внимания. И мы осознаем, что они существуют только, когда ...

2905 - Les portes ouvertes

Les portes ouvertes ne parlent pas. Elles attendent le passant inconnu. Pourtant nous n’y prêtons guère attention. Et nous nous rendons compte qu’elles ...

2905 - Οι ανοιχτές πόρτες

Οι ανοιχτές πόρτες δεν μιλούν. Περιμένουν τον άγνωστο διαβάτη. Ωστόσο δεν τους δίνουμε προσοχή. Κι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν μόνο εφόσον κλείσουν. ...

2904 - L’essentiel de l’homme

- Tu ne dis plus rien ? - L’essentiel a été dit. - Quand ? Comment ? - Dans le futur, dans le silence. - Et toi, qui es-tu ? - Le passé oublié. - Pourtant ...

2904 - Η ουσία του ανθρώπου

- Δεν λες τίποτα; - Η ουσία έχει ειπωθεί. - Πότε; Πώς; - Μέσα στο μέλλον, μέσα στη σιωπή. - Και εσύ, ποιος είσαι; - Το ξεχασμένο παρελθόν. - Ωστόσο, ...

2904 - Сущность человека

- Ты ничего не говоришь? - Сущность была сказана. - Когда? Как? - В будущем, в молчании. - А ты, кто ты? - Забытое прошлое. - Однако, я слышу ...

2903 - Η τελευταία ανθρωπιά

- Παππού, γιατί η ζωή είναι τόσο δύσκολη;  - Γιατί είναι ένα δώρο που δεν ζήτησες.  - Κι αν το είχα ζητήσει;  - Μπορεί να μη ζητούσες αυτό το δώρο...  ...

2903 - Последняя человечность

- Дедушка, почему жизнь такая сложная? - Потому что это подарок, который ты не просил. - А если бы я попросил? - Возможно, ты бы не попросил этот ...

2902 - Οι αξίες της Φυσικής και οι απαιτήσεις της κοινωνίας

Η κουλτούρα της Φυσικής με τη συνδρομή του πειράματος και της απαραίτητης τεχνολογίας βοηθάει αποτελεσματικά ώστε να αποδοθούν δημιουργικοί ρόλοι στους ...

2901 - Γνωστικά εργαλεία και διδακτική της φυσικής

Όπως η φυσική είναι μία πειραματική επιστήμη, δεν αποτελεί ένα απλό γνωστικό αντικείμενο. Και η διδακτική της φυσικής χρειάζεται γνωστικά εργαλεία για ...

2900 - Τάξη και ανθρωπιά

Ακόμα και εκεί όπου όλα είναι αρχές και όρια, υπάρχουν άνθρωποι με αξίες. Ακόμα και μέσα στην ασφάλεια υπάρχει ο κίνδυνος της ανθρωπιάς. Οι ανθρώπινες ...

2899 - Τα δάκρυα της μνημοσύνης

Πάνω στο πρόσωπό μας  η σκόνη της Ανατολής  δεν ήθελε να φύγει  και μας πλήγωνε.  Μόνο όταν δακρύσαμε  είδαμε τι έπρεπε  και το δημιουργήσαμε.

2898 - Γιατί δεν είπες τίποτα;

Γιατί δεν είπες τίποτα όταν σε πλήγωσαν;  Δεν έβλεπες ότι ήμουν δίπλα σου;  Δεν ένιωθες το βλέμμα μου;  Γιατί κρύβεις το δέρμα σου;  Δεν βρίσκεις τα λόγια;  ...

2898 - Почему ты ничего не сказала?

Почему ты ничего не сказала, когда тебе сделали больно? Ты не видела, что я рядом? Ты не чувствовала моего взгляда? Почему ты прячешь свою кожу? ...

2897 - Η φυσική ως πειραματική επιστήμη

Με τα θεωρητικά της εκπαίδευσης, η φυσική θεωρείται όλο και λιγότερο πειραματική επιστήμη. Δεν δίνεται έμφαση στις πρακτικές εργασίες και οι μαθητές έχουν ...

2896 - Από την πολιτική ανεξαρτησία στη γεωπολιτική συμμαχία

Όταν εξετάζουμε τη θέση της Κύπρου μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούμε να μην αντιληφθούμε το εξής παράδοξο. Ενώ η Κύπρος παραμένει μερικώς κατεχόμενη, ...

2895 - Η Κύπρος και τα νέα στρατηγικά δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ιδιότητα του πλήρους μέλους, αλλάζει το γεωπολιτικό υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η αλλαγή ...

2894 - Μάνα και γιος

Πριν γεννηθείς δεν ήξερα πώς να πεθάνω.  Σ’ έψαχνα μέσα μου γιατί δεν υπήρχες ακόμα.  Ο κόσμος ήταν άδειος, κενός, δίχως ζωή.  Κι εσύ δεν μιλούσες.  Σε ...

2894 - Мать и сын

До твоего рождения, не знала, как умереть. Я искала тебя в себе, потому что тебя ещё не было. Мир был пустой, праздный, без жизни. И ты не разговаривал. ...

2894 - Мати та син

До твого народження, не знала, як померти. Я шукала тебе в собі, тому що тебе ще не було. Світ був пустим, марним, без життя. І ти не розмовляв. Я ...