N. LYGEROS PhD

Opus

526 - La prophétie de Théa

Père, je vis une ombre sans lumière, un océan pleurait le feu. Père, je fis un rêve horrible, le soleil brûlait le crépuscule. Une blessure oblique ...

526 - Η προφητεία της Θεάς

(Aρια) Θεά : Πατέρα, είδα δίχως φως σκιά, ωκεανό να κλαιει τη φωτιά. Πατέρα, είδα όνειρο φρικτό. Ο ήλιος έκαιγε το δειλινό. Λοξή λαβωματιά ...

526 - Die Prophezeiung der Göttin

Göttin: Vater, ich sah Schatten ohne Licht ...

525 - Ο Χρίστος μας

Χρίστο, πριν ζήσεις μαζί μας, πριν ανοίξεις τα φτερά σου, έπεσες για ένα φιλί πάνω στη γη σου, ένα φιλί για μας ! Στη μάχη, δεν έδωσες μόνο την ...

525 - Our Christos

Christo, before you live with us, before you open your wings, you fell for a kiss upon your earth, a kiss for us. In the battle, you did not only ...

525 - Notre Christos

Christos, avant de vivre avec nous, avant d’ouvrir tes ailes, tu tombas pour un baiser sur la terre, un baiser pour nous ! Au combat, tu ne donnas ...

524 - La petite enclavée

A Rizokarpasso quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle a répondu simplement « Je veux seulement mourir avant qu'on ne m'oublie ». Mais je n'ai ...

524 - Η μικρή εγκλωβισμένη

Στο Ριζοκάρπασο, όταν τη ρώτησα τι ήθελε, απάντησε απλά: «Θέλω μόνο να πεθάνω πριν με ξεχάσουν». Μα δεν κατάλαβα και με μάτια βουρκωμένα είπε: «Δε ...

523 - Sur les fondements de la psychométrie extrême

Dans un article précédent, nous avons montré que les tests de rapidité n'avaient un domaine de validité que dans la partie linéaire de la hiérarchie hyperbolique ...

522 - The death of the memory and the memory of the death

When we chose, following 1974, the symbolic code phrase "I wantn't forget" we could not predict all its future interpretations. This code phrase, which ...

522 - Ο θάνατος της μνήμης και η μνήμη του θανάτου

Όταν επιλέξαμε μετά το 1974 το συμβολικό σύνθημα «Δεν Ξεχνώ», δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε όλες τις μελλοντικές του ερμηνείες. Αυτό το σύνθημα που έγινε ...

521 - Le choix ultime

  Trois hommes dans une cellule froide... Sotiris Je suis heureux de savoir Anna en sécurité. Kyriakos Elle est en sécurité mais elle ne sera plus ...

521 - Η ύστατη επιλογή

Τρεις άνδρες σε ένα κρύο κελί ... Σωτήρης Είμαι χαρούμενος γνωρίζοντας ότι η Άννα είναι  ασφαλής. Κυριάκος Είναι ασφαλής, αλλά ποτέ δεν θα είναι ποτέ ...

520 - La conscience de l’insignifiance

Les mêmes. Thanassis Pour aider Kyriakos et Sotiris, il est passé de l'autre côté... Anna Mais ils n'ont été arrêtés qu'après ...

520 - Η συνείδηση της ασημαντότητας

Οι ίδιοι.   Θανάσης   Για να βοηθήσει τον Σωτήρη και τον Κυριάκο πέρασε στην άλλη πλευρά ...   Άννα Αλλά δεν συνελήφθησαν παρά μόνο μετά από τη δική ...

519 - Οι αθώοι, οι άγιοι και οι άνθρωποι

Με τα νέα δεδομένα, τα παιδιά των εγκλωβισμένων μπόρεσαν να ’ρθουν στην ελεύθερη Κύπρο. Κι αν αυτό αντιπροσωπεύει από μόνο του μια μικρή έξοδο, δεν είναι ...

519 - The innocent, the saints and the humans

With the new data, the children of the enclaved were able to come to the free parts of Cyprus. And if that in itself represents a small exodus then that's ...

518 - La porte ouverte

  On voit un homme pousser un immense mur. En poussant ses pieds glissent et il finit par tomber. Il se relève très digne et recommence la même chose. ...

517 - Σκεπτικό και σκεπτικιστές

Αν υποθέσουμε ότι οι σκεπτικιστές ανήκουν πράγματι στο φιλοσοφικό ρεύμα που δεν αποδέχεται την ύπαρξη πραγματικής γνώσης για τα πράγματα, θέτοντας υπό ...

516 - Interprétations du calcul itératif clos

Dans une série d'articles minimaux par leur efficacité démonstrative (Closed Iterative Calculus, Three Generators of Minimal Writing Space Computations, ...

515 - Conjectures et Conjonctures

Cet article a pour but d'analyser de manière prospective le rôle de la société sur l'évolution des sciences et en particulier des mathématiques. Il représente ...

514 - Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη

Όσοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα τη δυναμική των προσφυγών, μπορούν τώρα να δουν τις θετικές τους επιπτώσεις με την πρόσφατη απόφαση του εισβολέα. ...

513 - La trahison des hommes sans futur

Les mêmes. Soula se lève de table et sort... Athéna Thanassi, tu as été trop dur avec elle... Thanassis C'est elle qui n'est pas encore ...

513 - Η προδοσία των ανθρώπων χωρίς μέλλον

Η προδοσία των ανθρώπων χωρίς μέλλον Οι ίδιοι. Η Σούλα σηκώνεται από το τραπέζι και βγαίνει έξω ...   Αθηνά Θανάση, ήσουν πάρα πολύ σκληρός μαζί της ... ...

512 - Έργο μνήμης

Δίχως έργο μνήμης δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική συμφιλίωση διότι ο καθένας έχει τις ανοιχτές του πληγές. Η επιστροφή πρέπει να γίνει με τη μνήμη. Όποιος ...

511 - La crucifixion de l’océan

  Dans la maison de Marina. Les mêmes.   Quelqu'un frappe à la porte. Marina va ouvrir. Marina Photi ! Elle l'embrasse. Mon enfant...   Iannis se lève. ...

511 - Η σταύρωση του ωκεανού

Στο σπίτι της Μαρίνας. Οι ίδιοι...Fullshot. Κάποιος χτυπά την πόρτα... Η Μαρίνα πάει ν' ανοίξει... ...

511 - The crucifixion of the ocean

At Marina’s home. Same persons… Full shot. Somebody’s knocking on the door… Marina opens up… Marina My Fotis! She hugs him… My child… ...

510 - Ο δράκος, η λυγερή κι ο Αης-Γιώρκης

Όταν άκουσα για πρώτη φορά την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού Αης-Γιώρκης από τον φίλο μου τον Κώστα Χαραλαμπίδη, ράγισε η καρδιά μου. Με τη φωνή του ...

509 - Οι εγκλωβισμένοι και η ανθρωπιά

Σ' όλα αυτά τα χρόνια η αντίσταση εναντίον του εισβολέα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποίησε εξαντλητικά την έννοια των εγκλωβισμένων ως ...

508 - The hidden brother

At Marina’s home. All there except Fotis. Full shot. Athanasia Where’s Angel’s grave? Irene We don’t even know where our own are… Aris ...

508 - Le frère caché

  Dans la maison de Marina. Tous sauf Photis. Athanassia Où est la tombe d'Angelos ? Irini Nous, nous ne savons pas où sont les nôtres... ...

508 - Ο κρυφός αδελφός

Στο σπίτι της Μαρίνας. Όλοι εκτός από το Φώτη. Fullshot. Αθανασία Πού είναι ο τάφος του Άγγελου; ...

507 - Η συνείδηση της αρχαιολογίας

Το καθημερινό έργο της αρχαιολογίας είναι να ζωντανεύει τις ξεχασμένες μνήμες του παρελθόντος. Και ξέρουμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο. ...

506 - The murder of the savior

At the garden of the heroes. Full shot. Athanasia Why did you want us to come here? John Now, for you this is the best place….Time. Look…He ...

506 - L’assassinat du sauveur

    Dans le jardin des héros. Athanassia Pourquoi voulais-tu que l'on vienne ici ? Iannis Désormais, pour toi c'est le meilleur ...

506 - Ο φόνος του σωτήρα

Στον κήπο των ηρώων. Fullshot. Αθανασία Γιατί ήθελες να έρθουμε εδώ; Γιάννης Τώρα, για σένα είναι το καλύτερο μέρος... ...

505 - L’unique désir

Je n'étais pas ici le jour de l'invasion je ne faisais pas partie de la liste des disparus. Je n'étais pas ici la nuit de l'occupation je ne faisais ...

505 - Ο μόνος πόθος

Δεν ήμουν εδώ τη μέρα της εισβολής δεν ανήκα στη λίστα των αγνοουμένων. Δεν ήμουν εδώ τη νύχτα της κατοχής δεν ανήκα στη λίστα των εγκλωβισμένων. ...

504 - The time of the fighters

If our people were able to overcome the physiological phobias so they can see again after so many years the land of their ancestors, the question is no ...

504 - Η ώρα των αγωνιστών

Εφόσον ο λαός μας κατάφερε να ξεπεράσει τις φυσιολογικές του φοβίες για να δει και πάλι μετά από τόσα χρόνια τη γη των προγόνων του, το θέμα δεν είναι ...

502 - Η ιστορία μάς περιμένει

Αν υποθέσουμε ότι το κατοχικό σύστημα ξεπεράσει σε διάρκεια τον μεγαλύτερο Κύπριο που έζησε στην Κύπρο πριν την βίαιη εισβολή του 1974, τότε δεν θα υπάρχει ...

501 - Το χρέος της ελευθερίας

Στα κατεχόμενα, ο Απόστολος Βαρνάβας με τη βίαιη εισβολή μετατράπηκε σε μουσείο. Όχι για μας όμως, μόνο για τον εισβολέα. Όταν βρεθήκαμε στον ιερό χώρο ...

500 - Initiative seen as a non linear reasoning

From a cognitive point of view, it is obvious that initiative plays a vital part and this, at different levels. In this article, we are going to study ...

500 - L’initiative en tant que raisonnement non uniforme

Du point de vue cognitif, il est évident que l´initiative joue un rôle primordial et ce à divers niveaux. Dans cet article, nous allons tenter d´étudier ...

500 - Η πρωτοβουλία θεωρητέα ως, μία μη γραμμική συλλογιστική

Από μία γνωστική άποψη, είναι προφανές ότι η πρωτοβουλία διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο και αυτό, σε διάφορα επίπεδα. Σε αυτό το άρθρο, πρόκειται να ...

499 - Η διεκδίκηση ως δικαίωμα

Το παράδειγμα της Τηλλυρίας είναι ενδεικτικό της υπάρχουσας δυναμικής. Αποτελεί από μόνο του την απάντηση στις συντηρητικές θέσεις σκεπτικιστών. Ο συνδυασμός ...

498 - Το γραφικό και η γραφή

Όταν κατηγορούσαν την αντίσταση του κυπριακού λαού εναντίον της βίαιης εισβολής του 1974 ως γραφική, το γενικό επιχείρημα της πολιτικής της πραγματικότητας ...

498 - The aberrational and the writings

When they were accusing the resistance of the Cypriot nation against the violent invasion of 1974 as an aberrational act, the general argument of the politics ...

Opus App