N. LYGEROS PhD

Opus

1203 - Voltaire et la Constitution

En étudiant la Constitution Européenne et en particulier la seconde partie, nous ne pouvons manquer d’observer l’influence du siècle des Lumières et plus ...

1201 - Η μποζονική επανάσταση

Η απαγορευτική αρχή του Pauli για σωματίδια που δεν αλληλεπιδρούν -δύο ταυτόσημα φερμιόνια δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια μονοσωματιδιακή κατάσταση- ...

1200 - Le point de vue d’Épicure et la critique de da Vinci

Dans le manuscrit F, Leonardo da Vinci analyse par deux fois (recto du feuillet 6 et verso du feuillet 8) l’argumentation d’Épicure sur la taille du soleil. ...

1198 - Le marbre du lac

Je n'y pris pas garde la première fois Il restait silencieux Au bord du lac. Pourtant la mémoire me ramena près de lui. Curieuse rencontre. Le marbre ...

1198 - Το μάρμαρο της λίμνης

Δεν το πρόσεξα την πρώτη φορά παρέμεινε σιωπηλό στην άκρη της λήθης. Η μνήμη όμως μ' έφερε και πάλι κοντά του. Περίεργη συνάντηση. Το μάρμαρο ...

1197 - Principe holmesien et horizon économétrique

En étudiant les schémas mentaux décrits par Conan Doyle quant à la manière de résoudre un problème, nous pouvons dégager le suivant: il ne faut pas théoriser ...

1196 - La reconnaissance du génocide en tant qu’axiologie

De manière générale il est difficile de connaître la valeur d’un combat à mener. Il existe pourtant des exceptions et le génocide est l’une d’entre elles. ...

1194 - Το γεωμετρικό μέτρο

Για να υπάρξει μια συστηματική ανάλυση του μέτρου ενός αρχαίου έργου, πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτοματοποίηση μέσω μιας κωδικοποιημένης μεθοδολογίας. ...

1193 - Η πάροδος του Προμηθέα του Αισχύλου και το μετρικό σύστημα

      Η κλασική ανάλυση του Wecklein της πρώτης στροφής της παρόδου είναι η εξής: (στίχοι: 128-135 = 144-151)   > – υ | – – υ υ | – υ – υ | ...

1192 - De l’incrustation littéraire

Avec la mise en scène des Justes d’Albert Camus, nous avons testé la technique de l’incrustation littéraire. Il ne s’agit pas de remplacer une œuvre théâtrale ...

1192 - Περί λογοτεχνικού εγκιβωτισμού

Με τη σκηνοθεσία των Δικαίων τού Albert Camus, δοκιμάσαμε την τεχνική τού λογοτεχνικού εγκιβωτισμού. Δεν αφορά στην αναπλήρωση ενός θεατρικού έργου, μα ...

1191 - Du regard à la vision

Bien que la notion de vision soit compréhensible, il est difficile de percevoir le phénomène qui l’engendre. Ce qui est un truisme, c’est qu’elle n’existe ...

1190 - Sur le mode de pensée de Leonardo da Vinci

Plus nous étudions les carnets du maître, plus nous comprenons que pour lui tout objet est objet de réflexion. Son esprit ne semble pas capable de se reposer. ...

1190 - Περί τρόπου σκέψης του Leonardo da Vinci

Όσο περισσότερο μελετούμε τα τετράδια του δασκάλου, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι για τον ίδιο κάθε αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο σκέψης. Το πνεύμα ...

1189 - Le dialogue démonstratif de Leonardo da Vinci

Dans les parties mathématiques des manuscrits de Leonardo da Vinci il est non seulement possible de voir ses qualités analytiques mais aussi sa manière ...

1188 - L’esprit critique de Leonardo da Vinci

Il n’est pas nécessaire d’extrapoler l’esprit critique de Leonardo da Vinci, il suffit de lire ses manuscrits pour le comprendre et pour saisir sa dimension ...

1188 - Το κριτικό πνεύμα του Leonardo da Vinci

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση για να εξάγουμε συμπεράσματα για το κριτικό πνεύμα του Leonardo da Vinci, αρκεί να διαβάσουμε τα χειρόγραφά του για να ...

1187 - Σημειώσεις περί Ευρωσυντάγματος

        Η συνθήκη για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης αρχίζει με τα εξής λόγια: Εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική ...

1186 - Ο οπορτουνισμός ως κοινωνική ιδεολογία

Όλος ο κόσμος κατηγορεί τις μεγάλες ιδεολογίες που είχαν κατά την άποψη του μόνο και μόνο αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην κοινωνία δίχως όμως να συνειδητοποιεί ...

1185 - Nikias, le silencieux

Nikias ne m’a jamais parlé de son passé. Comme s’il n’avait jamais existé. Et maintenant après toutes ces années, je crois que son passé n’avait pas de ...

1185 - Ο αμίλητος Νικίας

Ο Νικίας δεν μου μίλησε ποτέ για το παρελθόν του. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω πως το παρελθόν του δεν είχε μέλλον. ...

1184 - Περί κβαντικού χρόνου

Στο άρθρο του Ιάννη Ξενάκη Περί χρόνου βλέπουμε ότι ο συγγραφέας μέσω των αποτελεσμάτων της ειδικής σχετικότητας του Einstein, δεν θεωρεί τον χρόνο ως ...

1183 - Sur la loi de Jordan-Hölder dans les hypergroupes

En s’inspirant de la loi de Jordan-Hölder pour les groupes, Kuntzmann d’une part et Ore et Dresher d’autre part ont montré qu’il existait une loi analogue ...

1182 - De l’invariance de Kuntzmann au théorème de Jordan-Hölder

Dans sa petite note intitulée Opérations multiformes. Hypergroupes, Kuntzmann montre de manière relativement élémentaire l’efficacité des hypergroupes ...

1181 - De la faible associativité à la puissance des Hv-groupes

Dans la théorie des groupes et des hypergroupes, il est parfois difficile de saisir le caractère innovant d'un théorème sauf si ce dernier représente l'aboutissement ...

1180 - Περί ανακάλυψης και δημιουργίας

Το ερώτημα που θέτει ο Ιάννης Ξενάκης είναι το εξής: Είναι άραγε ο άνθρωπος καταδικασμένος απλώς και μόνο να ανακαλύπτει, καταδικασμένος μόνο να εξερευνά; ...

1179 - Περί δημιουργικότητας στη μουσική

Ένα από τα θέματα που αγγίζει ο Ιάννης Ξενάκης στο άρθρο του Μουσική και πρωτοτυπία είναι η ποιότητα της δημιουργικότητας. Και για να την αναλύσει χρησιμοποιεί ...

1178 - Αρμενικό εθνικό πένθος

H 24 Απριλίου είναι η ημέρα του Αρμενικού Εθνικού Πένθους σε όλο τον κόσμο: πριν και περισσότερο μετά της 24 Απριλίου 1915, οι Αρμένιοι της οθωμανικής ...

1177 - Εκπαίδευση και Κοινωνία

Η εκπαίδευση είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Όχι διότι πρέπει να το λύσει μα γιατί πρέπει να ζήσει με αυτό και να το χρησιμοποιήσει ως ...

1177 - Обучение и общество

Обучение является одной из главных проблем современного общества. И не потому,что эта проблема должна быть решена. Общество пытается использовать обучение ...

1176 - Εθνική αντίσταση και πολιτικό σύστημα

Αν και η εθνική αντίσταση δεν είναι γενικά φυσιολογική, εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στους λαούς με ελάχιστο πληθυσμό. Αυτή η συχνότητα είναι ενδεικτική ...

1175 - Κοινωνική αδράνεια και ανθρώπινη σκέψη

Με το πρόσχημα της σταθερότητας, η κοινωνική αδράνεια καταπατά την ανθρώπινη σκέψη. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαφορά είναι πηγή κινδύνου διότι αποτελεί ένα ...

1174 - De l’humanité en théologie

Cela peut sembler quelque peu surprenant au premier abord mais l'humanité joue un rôle extrêmement important dans les religions et en particulier dans ...

1174 - Ανθρωπότητα σε θεολογία

Αυτό που μπορεί να μοιάζει κάπως περίεργο αρχικά αλλά η Ανθρωπότητα παίζει ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό στις θρησκείες και πιο συγκεκριμένα σε αυτές που ...

1172 - Du Siècle des Lumières à la Constitution Européenne

Le débat sur la Constitution Européenne remet à l'ordre du jour ce que nous appelons l'esprit européen. Et ce dernier qui semble si abstrait au point d'être ...

1170 - Remarques scéniques sur L’homme qui n’existait pas

Le monde connaît l'histoire de Leonardo da Vinci, il sait qu’il va mourir. Mais dans cette pièce, nous nous trouvons juste avant sa mort. L’espoir de ...

1169 - Nombre de Betti et invariant de Poincaré

Il aurait été difficile à Enrico Betti (1823-1892) de prévoir le nombre d'applications de la notion qui porte désormais son nom. En effet cette notion ...

1168 - De la profondeur ou la dimension cachée de la peinture

Un des points les plus paradoxaux de la peinture c'est de se contenter de vivre dans un espace à deux dimensions pour décrire non seulement l'espace-temps ...

1167 - Processus de mythification et de déification

Pour comprendre le phénomène de déification au sein de la mémoire collective il est nécessaire d'exploiter le processus de mythification. En effet du point ...

1166 - L’art des codes et le code des arts

Les codes les plus habituels ont une nature chiffrée. Cela correspond au fait que le codage chiffré est le plus simple à mettre en place mais aussi et ...

1165 - Comparabilité et Hypergroupes

Dans une note précédente nous avons indiqué les revendications implicites de M. Krasner et H. S. Wall au sujet de la paternité de la découverte de la notion ...

1164 - Origines des hypergroupes et revendications implicites

Plus de soixante-dix ans se sont écoulés depuis la création de la notion d’hypergroupe par Frédéric Marty, pourtant l’origine de celle-ci demeure encore ...

1163 - Notes sur la mise en scène du Tableau I

Lorsque la pièce intitulée « L’homme qui n’existait pas » débute nous ne voyons que le personnage de Lucien sans aucune autre explication quant à sa fonction ...

1162 - L’apport cognitif d’Einstein dans les révolutions scientifiques

Bien qu’il soit impossible de ne pas saisir l’importance objective de l’oeuvre scientifique d’Albert Einstein dans le domaine de la physique théorique ...

1161 - Mise en scène d’un duo de fado

Pour un duo dont une guitare. L'interprète à la guitare est assis sur un tabouret. L'autre interprète descend de son tabouret pour se retrouver dos ...